Instruktioner för Servicekit Värmepumpar.

Förberedelser:
Stäng av värme-anläggningen.
Skaka flaskan.
Montera påfyllningsslangen på flaskan. Kontrollera att ventilen är uppskruvad (vrid moturs).
Lokalisera serviceporten på din värme-anläggning. Den sitter vanligtvis i närheten av röranslutningarna på ute-delen. Oftast är det en plastkåpa man enkelt skruvar bort för att komma åt serviceporten.
Skruva fast påfyllningsslangen på serviceporten (lågtryckssidan). Det är alltid porten på röret med den grövsta diametern.
Om du har gas i systemet kommer trycket vara högt, kanske ända in på det gula på mätaren.
Be någon starta värme-anläggningen, nu kommer trycket sjunka. Låt anläggningen jobba i cirka 5 minuter i KYL läge. Läs av trycket. Är trycket för lågt fyller du på med gas med flaskan upp och ner. Du vrider nu vredet medurs, så strömmar gas in i systemet. Aternativt trycker in knappen, beroende på vilken typ av serviceslang du har. När mätaren visar mitt på det blåa fältet är påfyllningen klar.
Montera lös påfyllningsslangen från anläggningen.
Montera tillbaka plastkåpan på anläggningen.
Klart!

Trycktabell för r410a Anges i BAR

Temp C  - BAR

-10,0   4,73
-9,00   4,93
-8,00   5,13
-7,00   5,34
-6,00   5,56
-5,00   5,78
-4,00   6,01
-3,00   6,24
-2,00   6,48
-1,00   6,73
0,00   6,98
1,00   7,24
2,00   7,50
3,00   7,77
4,00   8,05
5,00   8,33
6,00   8,62
7,00   8,92
8,00   9,2
9,00   9,5
10,0   9,8
11,0   10,2
12,0   10,5
13,0   10,8
14,0   11,2
15,0   11,5
16,0   11,9
17,0   12,3
18,0   12,7
19,0   13,0
20,0   13,4
21,0   13,8
22,0   14,2
23,0   14,7
24,0   15,1
25,0   15,5
26,0   16,0