Komponenter i fordons luftkonditionering.

Komponenterna i en bils A/C system är nästan samma som en luftvärmepump men det finns några modifieringar som är gjorda för att komponenterna ska få plats i en bil. De komponenter som används i bil A/C listas här:

1. Kompressor - Också känt som AC-systemets hjärta. En kompressor trycksätter kylmediet för att omvandla kylmedlet från gas till vätskeform. Kompressorn drivs normalt av vevaxeln via rem.

2. Kondensor - Denna del ser ut som en liten kylare och sitter monterad i bilens front, framför kylaren, här sker kondensering, dvs sänker temperaturen på kylmedlet som har hög temperatur efter komprimeringen av kompressorn och kylmedlet övergår från gas form till vätskeform.

3. Torkfilter - Avfuktar det kondenserade kylmedlet.Torkfiltret kan också filtrera kylmedlet.

4. Expansionsventil - Detta är en ventil som expanderar köldmediet från högt tryck till lågt tryck.

5. Förångare - Det är en enhet som sitter i värmepaketet bakom instrumentpanelen. Här skapas kylan för bilens kupé. Här blir återigen vätskan till en gas och fortsätter mot kompressorn och absorberar värme från bilens kupé. 

Obs!  Termisk expansionsventil används i fordon som gör det möjligt för passagerare att ändra temperaturen.