Vanliga frågor om R134A Ersättning

Vad är FylldinAC?

FylldinAC är produkter som är framtagna för att effektivt ersätta R134A och R12. De har ingen ozonnedbrytande potential (ODP) och har en försumbar påverkan på växthuseffekten (GWP), vilket gör den till det mest miljövänliga köldmediet på jorden.

Kräver FylldinAC´s produkter eftermontering?

NEJ! Det är en direkt drop-in ersättning. Den kräver ingen eftermontering eller omkonstruktion av ett kylsystem, eftersom det är helt kompatibelt med alla material och oljor (mineral eller syntetiska). Tack vare det kan du göra stora besparingar!

Krävs det tillstånd för era produkter?

NEJ! Våra produkter är tillverkade av naturlig gas, kolväten.Det är en propan/isobutan blandning. De kräver inga certifikat eller licenser för att använda.

 

Hur effektiva är produkterna?

Extremt. De är upp till 60% mer effektiva än CFC-12(R12) och mycket mer effektivt än HFC-134a(R134A). Det innebär mindre slitage på ditt kylsystem, stora energibesparingar och minskade bränslekostnader.

Hur gör man?

Det är busenkelt att fylla på! FylldinAC´s produkter är helt kompatibel med den syntetiska oljan som används med HFC-134a och de organiska oljorna i CFC-12 system. Inget olje- eller packningsbyte krävs.

Har produkerna andra fördelar?

Ja, många! Till skillnad från andra nyare köldmedier, blir de inte frätande när de utsätts för fukt eller syre och därför ökar du livslängden på systemet. FylldinAC´s köldmedium har bättre värmeöverföring och har lägre driftstemperaturer vilket ökar kompressorns livslängd. FylldinAC arbetar normalt vid ett lägre huvudtryck. FylldinAC är mer blandbar, absorberar olja bättre vilket leder till bättre smörjning än andra köldmedier.

Fungerar det?

Tillverkaren garanterar att produkterna fungerar som en effektiv ersättning i R12 och R134A och att det inte skadar någon kylsystemkomponent eller annan mekanisk utrustning om de installeras och används enligt de instruktioner som finns.

Säkerhet

Som vid alla arbeten med brandfarliga ämnen krävs försiktighetsåtgärder. Vi rekommenderar alltid skyddskläder/handskar/skor och skyddsglasögon. För din egen skull, undvik rökning och annan eld/heta föremål när du arbetar med FylldinAC.